Ebook – Chuyển giao công nghệ thành công

VNĐ

Cuốn sách “Chuyển giao công nghệ thành công“, được xuất bản nhằm phục vụ nhu cầu làm tăng sự thịnh vượng trong phát triển kinh tế bằng kiến thức về sở hữu trí tuệ. Cuốn sách Chuyển giao công nghệ thành công chủ yếu hướng vào đối tượng độc giả là các doanh nhân, các nhà quản lý công nghệ và những nhà khoa học cần thực hiện các hoạt động li-xăng trong công việc của mình. Với mục đích này, Cuốn sách chia các điều khoản của hợp đồng li-xăng thành bốn “nhóm” chính và tập trung nhấn mạnh một số vấn đề then chốt trong mỗi nhóm đó.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon