Ebook – Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

VNĐ

Tài liệu “Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế” được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên. Tài liệu được xây dựng bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế và được sử dụng thử nghiệm tại nhiều chương trình đào tạo trước khi công bố chính thức. Tài liệu sẽ hỗ trợ tác giả sáng chế và những người/tổ chức cung cấp dịch vụ có được những kỹ năng cần thiết để soạn thảo và nộp đơn đăng ký sáng chế, bao gồm kỹ năng soạn thảo yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi và mức độ bảo hộ của sáng chế.

Tải về Ebook miễn phí tại đây

Quyền tác giả đối với bản Tiếng Việt thuộc Cục Sở hữu trí tuệ (2013). WIPO sở hữu quyền tác giả đối với bản gốc bằng tiếng Anh.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon