Giáo trình Đào tạo Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

175.500 VNĐ

Cuốn “Giáo trình đào tạo ĐMST và khởi nghiệp” mà độc giả đang cầm trên tay là một bản tổng hợp có hệ thống các nội dung cơ bản về ĐMST và khởi nghiệp ĐMST.

Giáo trình này khác với các cuốn giáo trình đào tạo khởi nghiệp khác ở chỗ nó nhấn mạnh vào yếu tố ĐMST và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong phát triển khởi nghiệp. Với quan điểm “Phụng sự vì một Việt Nam hùng cường”, “Giáo trình đào tạo ĐMST và khởi nghiệp” ủng hộ cho quan điểm mà chính phủ Việt Nam đang theo đuổi, coi ĐMST là động lực then chốt để tăng cường khả năng cạnh tranh và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Doanh nghiệp ĐMST là trung tâm của hệ sinh thái ĐMST. Doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới chính là nội lực tăng trưởng, nhưng liên kết chặt chẽ với các chủ thể trong hệ sinh thái, tham gia vào các quá trình tương tác, hợp tác trong hệ sinh thái mới giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cuốn giáo trình chắc chắn sẽ mang tới cho độc giả những hiểu biết mới về ĐMST, khởi tạo và phát triển doanh nghiệp ĐMST, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và tham gia liên kết trong hệ sinh thái, phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

Cho phép đặt hàng trước

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon