Ebook – Phần 1: Tạo dựng một nhãn hiệu – Bộ tài liệu về sáng chế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VNĐ

Đây là cuốn đầu tiên trong bộ sách hướng dẫn về “Sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp”. Cuốn sách viết về nhãn hiệu, một yếu tố trung tâm trong chiến lược tiếp thị và nhãn hiệu của bất kỳ công ty nào.

Cuốn sách giải thích nhãn hiệu từ góc độ kinh doanh. Cách tiếp cận của cuốn sách mang tính thực tiễn và việc giải thích được minh hoạ bằng các ví dụ và hình ảnh nhằm làm cho người đọc dễ hiểu hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) nên sử dụng cuốn sách hướng dẫn này để gắn chiến lược nhãn hiệu với chiến lược kinh doanh tổng thể của mình. Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) rất hoan nghênh ý kiến đóng góp của độc giả để hoàn thiện hơn nữa cuốn sách hướng dẫn này nhằm đảm bảo rằng cuốn sách đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon