Ebook – Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

VNĐ

Nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi hoạt động xuất khẩu qua biên giới sang hình thức xuất khẩu chính ngạch, Bộ Công Thương phát hành cuốn “Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu rau quả chính ngạch sang thị trường Trung Quốc“. Cuốn Cẩm nang này là một hợp phần trong Đề án của Chính phủ về thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch qua biên giới. Cẩm nang được trình bày thành ba phần. Phần thứ nhất, điểm qua thực trạng xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc. Phần thứ hai, trình bày các nội dung liên quan đến xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. Phần thứ ba, các phụ lục cung cấp thông tin tham khảo liên quan đến hoạt động xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon