Ebook – Hướng dẫn sử dụng Thông tin sáng chế

VNĐ

Những năm gần đây, việc tiếp cận các thông tin công nghệ đang gia tăng một cách nhanh chóng nhờ ngày càng có nhiều tài liệu kỹ thuật tồn tại dưới định dạng kỹ thuật số và sự phát triển vượt bậc của các thiết bị điện tử phục vụ cho việc phân phối và tiếp nhận thông tin. Vì số lượng nguồn thông tin phục vụ cho công chúng ngày càng gia tăng nên việc tìm kiếm những thông tin hữu ích có liên quan lại trở nên khó khăn hơn.

Tài liệu hướng dẫn này có mục đích hỗ trợ người sử dụng trong việc tra cứu thông tin công nghệ có trong các tư liệu sáng chế – một nguồn thông tin kỹ thuật, pháp lý và kinh doanh dồi dào được trình bày trong các định dạng chuẩn và chưa được công bố ở bất cử nơi nào khác. Mặc dù tài liệu này chỉ tập trung vào thông tin sáng chế, nhưng nhiều kỹ năng tra cứu nêu trên cũng có thể được áp dụng để tra cứu các nguồn thông tin công nghệ phi sáng chế khác.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon