Ebook – Những điều cần biết về Sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ

VNĐ

Để khắc phục những khiếm khuyết của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) về các vấn ₫ề SHTT và ảnh hưởng của SHTT đối với việc phát triển sản phẩm, ITC và WIPO cùng phối hợp chuẩn bị Tài liệu về các vấn đề sở hữu trí tuệ vì lợi ích của tất cả các nhà xây dựng chính sách của SME, các tổ chức hỗ trợ và tài trợ cho SME, các tổ chức giáo dục và ₫ào tạo dành cho SME, và trên tất cả là vì chính các SME — những ₫ối tượng bị ảnh hưởng do không tiếp cận với tài liệu dễ hiểu về sở hữu trí tuệ khi xây dựng kế hoạch và chiến lược về kinh doanh, tiếp thị và xuất khẩu của họ. Chúng tôi tin rằng việc hiểu rõ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ sẽ thúc ₫ẩy môi trường mà trong ₫ó thương mại quốc tế có thể phát triển một cách bền vững thông qua việc sử dụng có hiệu quả tài sản trí tuệ theo những cách thức khác nhau.

Tải Ebook miễn phí tại đây

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon