Ebook – Phần 4: Hình thức thể hiện sáng tạo – Bộ tài liệu sáng chế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VNĐ

Đây là cuốn sách thứ tư trong bộ sách hướng dẫn về “Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp”. Cuốn sách giới thiệu về quyền tác giả và quyền liên quan cho các nhà quản lý doanh nghiệp và doanh nhân. Cuốn sách, với ngôn ngữ dễ hiểu, chủ yếu giải thích các khía cạnh về pháp luật của quyền tác giả và những thực tiễn có ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon