Ebook – Phần 3: Sáng tạo tương lai – Bộ tài liệu về sáng chế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VNĐ

Đây là cuốn sách thứ ba trong Bộ sách hướng dẫn về “Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp”. Cuốn sách tập trung vào sáng chế, một công cụ quan trọng nhằm nâng cao khả năng của doanh nghiệp nhằm đạt được lợi ích tối đa từ các ý tưởng mới và sáng tạo và năng lực công nghệ. Việc quản lý các nguồn tri thức, đặc biệt là các ý tưởng và khái niệm mới, có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc thay đổi, thích nghi và nắm bắt các cơ hội mới khi tham gia cạnh tranh trong một môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon